مشخصات فنی تابلوهای استان تهران – نواحی

مشخصات فنی تابلوهای استان تهران – نواحی

 

بارانی و ایستاده
تابلوهاي تک کنتوری
ترانس و پایه برق نواحی
ویرایش پاییز 96 بارانی و ایستاده
تابلو تک کنتوری 150 آمپری
مشخصات فنی تابلوهای کنتوری آپارتمانی برق نواحی

پیام خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مرتبط

کلیدواژه خود را وارد کنید